Propozice - NOVA Cup 2022

Registrace do seriálu od půl noci 1.1.2022 

 

Administrativní kontrola - pokladna: 6:30 - 11:00


Vklad do závodu: 900,- Kč
Pojištění proti třetí osobě na jeden nebo všechny závody vypsané pro rok 2022bude 200 Kč
(není to cena čipu, čipové karty, čipy se vrací)

Čipy (klíčenky, čipové karty) platí i z minulého roku.

Jezdec do účasti v seriálu musí přihlásit buďto elektronickou cestou nebo při administrativní přejímce přimo na závodě. Každý jezdec na důkaz souhlasu s podmínkami účasti v seriálu převezme rfid čip(nebo čipovou kartu), kterým se bude přihlašovat do jednotlivých závodů. Každý jezdec, který se přihlásil do sportovního podniku, musí znát sportovní řády, zvláštní ustanovení - propozice, které jsou vyvěšeny na oficiální tabuli. Každý jezdec se může vyjádřit k bezpečnosti sportovního podniku u ředitele závodu.

Bez čipu (čipové karty) se závodník nemůže zúčastnit závodu!!

 

 

Pro start v seriálu NOVA MOTOCROSS CUP nemusíte mít žádné licence.

 

 

Technická kontrola:

Namátkově v čekacím prostoru.

 

Podání protestu :

 

Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu a doloženy poplatkem 5.000,- Kč.

Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 10 min po vyvěšení výsledků.

Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4.000,- Kč (dvoutaktnímotocykl) případně 10.000,- Kč (čtyřtaktní motocykl).

Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10.000,-Kč.

Jezdci vzniká povinnost dát svůj motocykl v případě, že byl na tento dán protest, či v případě, že dojde k rozhodnutí předsedy jury, k dispozici k rozebrání svým mechanikem.

 

 

Časový harmonogram: 2022

Kategorie Trénink Kvalifikace 1. jízda 2. jízda čas jízdy
Junior 13 až 20 let 7:30 (10') 8:15 (10' + 1 kolo) 9:00 10:20 13' + 1 kolo
Elév 85 ccm 7:45 (10') 8:30 (10' + 1 kolo) 9:20 10:40 13' + 1 kolo
Elév 65 ccm 8:00 (10') 8:45 (10' + 1 kolo) 9:40 11:00 13' + 1 kolo
Elév 50 ccm 8:00 (10') 8:45 (10' + 1 kolo) 10:00 11:20 10' + 1 kolo
Hobby 21 - 32 let 12:30 (10') 13:30 (10' + 1 kolo) 14:30 16:10 13' + 1 kolo
Hobby 45 - 54 let 12:45 (10') 13:45 (10' + 1 kolo) 14:50 16:30 13' + 1 kolo
Hobby 55 - 60 let 12:45 (10') 13:45 (10' + 1 kolo) 15:10 16:50 13' + 1 kolo
Hobby 61 - 100 let 12:45 (10') 13:45 (10' + 1 kolo) 15:10 16:50 13' + 1 kolo
Hobby 33 - 44 let 13:00 (10') 14:00 (10' + 1 kolo) 15:30 17:10 13' + 1 kolo
Licence 13:15 (10') 14:15 (10' + 1 kolo) 15:50 17:30 13' + 1 kolo

 

 

   Každý účastník závodu spadá pod pravomoc pořadatele a ředitele závodu, jehož pokyny se musí řídit. Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí, zodpovídá sám za sebe a za své činy. Zříká se nároku na náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti se závodem. Povinnost každého jezdce je seznámit se se sportovními řády a propozicemi NOVA MOTOCROSS CUPU 2022

 

 

       Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně a není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.  Je schopný kontrolovat a ovládat svůj motocykl. Jezdec musí být vybaven motokrosovou výstrojí. Používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, pevné boty, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice. S ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu. Jezdec může být pořadatelem vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce. Což je jezdec povinen ihned provést.

 

 

Vyhlášení výsledků:

Se bude provádět po dojetí dopoledních jízd a po dojetí odpoledních jízd.

Směna poukázek, které dostáváte za umístění na stupních vítězů. Tyto poukázky se budou směňovat pokud možno ten konkrétní závodní den. Pokud se vám to nepovede, tak nejpozději druhý následující závod po jeho obdržení. Startovní čísla:

Rezervace startovních čísel bude platit do třetího závodu. Kdo nepřijede do třetího závodu číslo se uvolňuje. Potom budou k dispozici pro nové jezdce.

 

Věk závodníka:

Se bude posuzovat k 31.3.2022
 

Kategorie 50ccm a 65ccm: Povinná prohlídka a potvrzení od sportovního lékaře pro kategorie 50ccm a 65ccm

 

 Do prostoru startu je zakázán vstup mechanikům a doprovodům, výjimka je udělena pouze pro třídu 50+65.

 

 

Třída Licence:

V této třídě startují jezdci s licencí AČR, ČSMS, (A, B) a nebo jiných národních federací.   

 

Třídy Hobby open:

Pro jezdce bez licence nebo s licencí ČAM "H". Ve třídě Hobby nesmí startovat jezdec s licencí AČR,ČSMS (A,B) nebo jiných národních federací. Licence "C" posuzována jako licence HOBBY. Do kvalifikece nastupují jezdci podle průběžných výsledků(netýká se prvního závodu.) Do první a druhé jízdy se nastupuje podle kvalifikace v den závodu.


 

Třída Junior 13 až 20 let open:

V této třídě mohou startovat jezdci na motocyklech , kteří nemají  licenci AČR,ČSMS (A,B a M) nebo jiné federace. Licence "C" posuzována jako licence HOBBY. Do kvalifikece nastupují jezdci podle průběžných výsledků (netýká se prvního závodu.) Do první a druhé jízdy se nastupuje podle kvalifikace v den závodu.

 

Třída Elév 50ccm: 

Bez rozlišení licencí. Vyhlášeno bude prvních osum  jezdců v  kategorií. Body budou i při možném sloučení kategoií odděleny.

První 50ccm si pojede pro plný počet tj. 40 bodů, druhá 37 a td. směrem dolů.

Kategorie se sloučí do tréningu a kvalifikací. Oba závody pojedou rozděleni.

START: Jezdci si vyberou svoji startovní pozici na roštu (oko)  sami  (bez rodičů, doprovodů) a až potom mohou k nim přistoupit. Do kvalifikece nastupují jezdci podle průběžných výsledků (netýká se prvního závodu.)  Do první a druhé jízdy se nastupuje podle kvalifikace v den závodu.

 

Třída Elév 65 ccm :

Bez rozlišení licencí. Vyhlášeno bude prvních osum  jezdců v  kategorií. Body budou i při možném sloučení kategoií odděleny.

První 65ccm si pojede pro plný počet tj. 40 bodů, druhá 37 a td. směrem dolů.

Kategorie se sloučí do tréningu a kvalifikací. Oba závody pojedou rozděleni.

START: Jezdci si vyberou svoji startovní pozici na roštu (oko) sami  (bez rodičů, doprovodů) a až potom mohou k nim přistoupit. Do kvalifikece nastupují jezdci podle průběžných výsledků (netýká se prvního závodu.) Do první a druhé jízdy se nastupuje podle kvalifikace v den závodu.

 

Třída Elév 80ccm 

Pro jezdce dvotaktních 85ccm,bez rozlišení licencí. Jezdci budou vyhlášeni do osmého místa.

START: Jezdci si vyberou svoji startovní pozici na roštu (oko) sami  (bez rodičů, doprovodů) a až potom mohou k nim přistoupit. Do kvalifikece nastupují jezdci podle průběžných výsledků (netýká se prvního závodu.) Do první a druhé jízdy se nastupuje podle kvalifikace v den závodu.

 

Třída Veterán :

Bude rozdělena na kat. 45 - 54 let,  55 - 60 let a 61 - 100 let. Startovat bude společně a body bude mít každá kategorie zvlášť. Vyhlašená bude samostatně jak v závodě, tak v celkovém pořadí. Třída veterán jede bez rozlišení licencí. Do kvalifikece nastupují jezdci podle průběžných výsledků (netýká se prvního závodu.) Do první a druhé jízdy se nastupuje podle kvalifikace v den závodu.

 

Počet jezdců :

Maximální počet jezdců v jednotlivých kategoriích je 40 závodníků.

Pokud v kategorii dojde k většímu počtu přihlášených jezdců, jak 40 pojedou společný trénink a následně rozdělenou  kvalifikaci na dvě poloviny, kdy z každé postupuje prvních 20 jezdců do obou rozjížděk hlavního závodu. Jezdci, kteří nepostoupí, bohužel končí. 

Startovné se nevrací.

 

Volné tréninky:

Každý jezdec může trénovat pouze ve třídě, do které byl přihlášen.Startovní čísla:

Černé na žlutém nebo bílém podkladu, bílé na černém, dobře čitelná čísla. Zádová čísla jsou povinná.Dotazy a informace na:

Telefon: 739 312 101
E-mail: jari.moto@seznam.cz

Na vaší účast za Novamotocross se těší Jari + realizační team