Registrace družstva

 

Dvojice: 65 ccm + 80 ccm - bez rozdílu licencí

Družstva: MX2, MX1, OPEN - mohou se zúčastnit jezdci s licencí B,C nebo bez licence

MX2 = 125 ccm 2T a 250 ccm 4T

MX1 = 250 ccm 2T a 450 ccm 4T

OPEN = bez rozdílu kubatur
 

Bodování: první místo 1 bod, druhé 2 body, a tak dále podle pořadí každé jízdy. Jeden nejhorší výsledek družstva se škrtá. Vítězem tak bude družstvo, které získá nejmenší celkový počet bodů po sečtení pěti nejlepších výsledků svých jezdců. V případě rovnosti bodů bude lepší družstvo, které bude mít nejvyšší počet prvních míst, druhých míst atd. Pokud by i nadále trvala rovnost bodů, rozhodne umístění jezdce týmu v poslední jízdě, příp. v předposlední jízdě. Výsledky budou dále doplněny o družstva, která získala pouze 4 výsledky, 3 výsledky atd.

Družstvo, které použije pro MX2 jezdce kategorie Junior 13-20 let, bude mít vždy odečten jeden bod z každé rozjížďky.

Pokud bude v družstvu Veterán 55 – 100 let, bude odečten jeden bod z každé rozjížďky.

Družstvu, které použije více juniorů 13 – 20 let nebo veteránů 55 – 100 let, bude odečten jeden bod z každé rozjížďky za každého jezdce.

V případě, že jezdec nenastoupí na start jízdy, obdrží družstvo 50 bodů. To i v případě, že nenastoupí na start Junior 13 - 20 let nebo Veterán 55 –100 let.

Vložený závod pro kategorii 50 ccm

Potřebuji závazné přihlášky v kategorii 50 ccm. Nejpozději do 10.10.2018

Přihlášku v excelu najdete níže, stáhněte vyplňte a odešlete na emaily:


Časový harmonogram družstva 2018                            

                                  

První trénink:                         

MX 1     8:00 8:15 10 minut   
MX 2   8:20 8:35   10 minut 
OPEN  8:40 8:55 10 minut 
65 – 85 ccm 9:00 9:15 10 minut 
50 ccm  9:20 9:35 10 minut


Druhý trénink:                          

MX 1     10:00 10:15 10 minut   
MX 2   10:20 10:35   10 minut 
OPEN  10:40 10:55 10 minut 
65 – 85 ccm 11:00 11:15 10 minut 
50 ccm  (kvalifikace) 11:20 11:35 10 minut + 1 kolo

 

První jízda:                             

MX 1 + OPEN 11:45 12:00 13 minut + 1 kolo
65 ccm 12:10 12:30 13 minut + 1 kolo
50 ccm  (první jízda) 12:35 12:50 10 minut + 1 kolo


Druhá jízda:

85 ccm 13:40 13:55 13 minut + 1 kolo
MX 1 +MX 2  14:10 14:30 13 minut + 1 kolo
50 ccm  (druhá jízda) 14:40 14:55 10 minut + 1 kolo


Třetí jízda:

65 – 85 ccm 15:15 15:30 13 minut + 1 kolo
MX 2 + OPEN 15:40 16:00 13 minut + 1 kolo


Přihlášky:

Družstva,          Dvojice 80ccm a 65ccm,         50ccm


Kontakt:

jari.moto@seznam.cz a josef.vasicekk@seznam.cz, Info: 739 312 101