Registrace do motocrossového seriálu 2021

Registrace do motocrossového seriálu 2021Jsem si vědom, že se sportovního podniku mohu zúčastnit zcela způsobilý na základě potvrzení Vašeho ošetřujícího lékaře.

Motocykl,který budu používat k jízdě,bude vždy v bezvadném technickém stavu.

Neúčast ve sportovním podniku ze zdravotních důvodů, které vznikly v souvislosti se sportovním podnikem, jsem povinen ihned nahlásit přítomnému lékaři sportovního podniku.

Touto registrací se přihlašuji do výše zaškrtnuté kategorie a na sportovní podniky v termínech dle příslušného kalendáře.

Prohlašuji, že se budu řídit pokyny organizátora sportovního podniku, který je oprávněn určovat pravidla tohoto sportovního podniku. Rovněž budu dodržovat pokyny ostatních činovníků. Jsem si vědom, že porušení norem může vést k mému vyloučení ze sportovního podniku bez náhrady.

Prohlašuji, že jsem řádně pojištěn u zdravotní pojišťovny a splňuji nárok na proplacení případného ošetření. Jsem si vědom, že se sportovního podniku účastním na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Prohlašuji, že se vzdávám nároku na náhradu škody, která by mě mohla vzniknout v souvislosti se sportovním podnikem.

Souhlasím se zveřejněním výše uvedených údajů a i jiných souvislostí s činností, do které se tímto přihlašuji

Kategorie 50ccm a 65ccm. Tímto potvrzuji, že můj syn (dcera) bude mít pro sezonu 2021 prohlídku sportovního lékaře.